دانشگاهی

تحقیق در عملیات، مفاهیم و کاربرد های برنامه ریزی در عملیات خطی

تحقیق در عملیات، مفاهیم و کاربرد های برنامه ریزی در عملیات خطی

دانشگاهی
قیمت: 40000
کاربر: پگاه
مشاهده ی توضیحات
معرفی و فروش نمایشنامه کالیگولا، آلابر کامو

معرفی و فروش نمایشنامه کالیگولا، آلابر کامو

دانشگاهی
قیمت: 0
کاربر: پگاه
مشاهده ی توضیحات
مجموعه کتاب کاپیتان زیرشلواری

مجموعه کتاب کاپیتان زیرشلواری

دانشگاهی
قیمت: 0
کاربر: پگاه
مشاهده ی توضیحات
کتاب مهندسی روشنایی

کتاب مهندسی روشنایی

دانشگاهی
قیمت: 19000
کاربر: پگاه
مشاهده ی توضیحات
خرید کتاب اصول لیزر به صورت دست دوم

خرید کتاب اصول لیزر به صورت دست دوم

دانشگاهی
قیمت: 26000
کاربر: پگاه
مشاهده ی توضیحات

Page 1 of 2