درباره ی ما:

فروشگاه و نمایشگاه اینترنتی کتاب خوان، توسط یک تیم دانشجو و به هدف ارتقاع سطح کتب، ارتقاع فرهنگ کتاب خوانی در کشور و ایجاد
قیمت رقابتی در بازار کتاب ایجاد شد؛ چرا که یکی از عوامل عقب ماندن هر کشور کمبود مطالعه است و همین کمبود مطالعه و آموزش در
بین نویسندگان جوان و مستعد موجب افزایش تعداد کتب زرد در فضای مجازی شده و تحریم نیز از طرف دیگر قیمت کتاب ها را در بازار
به شدت افزایش داده است. این فروشگاه در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت، پس از سه سال فکر، برنامه
ریزی و تلاش در فضای مجازی قرار گرفت و تا به امروز مرتبا ارتقا یافته است. در طراحی این سامانه سعی ما بر این بوده که
بتواند برای هر فرد از هر قشر از جامعه مفید باشد. از این رو در این سامانه بخش مجزایی برای کتب دست دوم
در نظر گرفته شده که کتاب خوانانی که دیگر به کتاب های خود نیازی ندارند بتوانند آن کتاب ها را با
قیمت مورد نظر خود به کتاب خوانان دیگر عرضه کنند. علاوه بر آن قسمت مجزای دیگری
برای صاحبان فروشگاه های کتاب در نظر گرفته شده که به
وسیله ی آن فروشندگانی که امکان ایجاد وبسایت مختص
به فروشگاه خود را ندارند بتوانند به وسیله ی این
وبسایت با دیگر فروشتدگان در فضای مجازی رقابت
کنند. به علت امکان فعالیت فروشندگان مختلف
در این سامانه، بستری فراهم می شود که
هر کتاب می تواند با قیمت های مختلف
و توسط فروشندگان مختلفی در
سامانه قرار گرفته و موجب ایجاد
قیمت رقابتی در این بازار
دیجیتال خواهد شد.