معرفی کتاب و محتوای فرهنگی:

معرفی رمان عاشقانه و زیبای جوجو مویز: دختری که رهایش کردی.

معرفی رمان عاشقانه و زیبای جوجو مویز: دختری که رهایش کردی.

پگاه

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
معرفی کتاب داستان های کوتاه  دیوید سالینجر: دلتنگی های نقاش خیابان 48.

معرفی کتاب داستان های کوتاه دیوید سالینجر: دلتنگی های نقاش خیابان 48.

پگاه

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
معرفی چند کتاب زیبا و جذاب از آگاتا کریستی.

معرفی چند کتاب زیبا و جذاب از آگاتا کریستی.

پگاه

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
معرفی کتاب فلسفی و پلیسی : جزء از کل [استیو توتلتز]

معرفی کتاب فلسفی و پلیسی : جزء از کل [استیو توتلتز]

پگاه

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
معرفی  رمان معروف سوئدی : مردی به نام اوه [فردریک بکمن]

معرفی رمان معروف سوئدی : مردی به نام اوه [فردریک بکمن]

پگاه

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات

Page 5 of 6