کتاب های دست دوم:

کتاب English Time 2

کتاب English Time 2

زبان

قیمت: 0

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
English Time 1 SB+WB+CD

English Time 1 SB+WB+CD

زبان

قیمت: 25000

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
تحقیق در عملیات، مفاهیم و کاربرد های برنامه ریزی در عملیات خطی

تحقیق در عملیات، مفاهیم و کاربرد های برنامه ریزی در عملیات خطی

دانشگاهی

قیمت: 40000

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
کتاب مهندسی روشنایی

کتاب مهندسی روشنایی

دانشگاهی

قیمت: 19000

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات
خرید کتاب الگوریتم و فلوچارت

خرید کتاب الگوریتم و فلوچارت

کامپیوتر

قیمت: 31500

کاربر: پگاه

مشاهده ی توضیحات

Page 1 of 2